Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Πορτρέτο της Ελλάδος του 1950...... και του 2010

Άρθρο του ΤΖΟΤΖΕΦ ΧΑΡΙΣΟΝ, απεσταλμένου της αμερικανικής εφημερίδας Κρίστιαν Σάινς Μόνιτορ (από "Το Βήμα" Αθηνών, 6 Απριλίου 1950)
"Το πρώτον μέτρον που πρέπει να ληφθή είναι να ευρεθούν μέσα όπως καμφθή ο αλήθως αρπακτικός εγωισμός των ανθρώπων των Αθηνών ...Ούτοι αποτελούνται από 5.000 περίπου πολιτικούς, βιομηχάνους και εισαγωγείς, οι οποίοι κυβερνούν την χώραν και οι οποίοι εκ συστήματος και με αναισθησίαν απομυζούν τον πλούτον της χώρας, είτε ούτος παράγεται εντός αυτής, είτε στέλλεται από τας ΗΠΑ. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι υπενόμευαν την προσπάθειαν της κυβερνήσεως χρησιμοποιούντες εις τα αυτοκίνητά των την βενζίνην την προοριζομένην δια τα τρακτέρ που χρειάζονται δια την παραγωγήν τροφίμων εις την Ελλάδα. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι εκραύγαζαν πατριωτικά συνθήματα, ενώ ηρνούντο να πληρώσουν φόρους ή να συμμετασχουν είς τάς απωλείας που απαιτούσε η νίκη και οι οποίοι είχαν καταθέσει τα χρήματά των είς τράπεζας της Ν. Υόρκης, της Αιγύπτου και της Ελβετίας. "
Η ιστορία επαναλαμβάνεται σε όλο της το μεγαλείο.